Οι πρώτοι 12 μήνες μετά τον
πρόωρο τοκετό

Μία έρευνα που στοχεύει στη διερεύνηση του ψυχολογικού βιώματος της πρόωρης μητρότητας, σε μητέρες που γέννησαν μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. 

PREMA STUDY - Οι ΠρΩτοι 12 ΜΗνες ΜετΑ τον ΠρΟωρο ΤοκετΟ

Ο στόχος της έρευνας

Σκοπός της έρευνας «Prema Study – Οι Πρώτοι 12 Μήνες Μετά τον Πρόωρο Τοκετό» είναι η διερεύνηση του ψυχολογικού βιώματος των μητέρων που γέννησαν πρόωρα στην Ελλάδα μέσα στους τελευταίου 12 μήνες και έχουν με επιτυχία επιστρέψει στο σπίτι μετά από την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

 

Η έρευνα διεξάγεται διαδικτυακά ώστε μητέρες από όλη την ελληνική επικράτεια, και όχι μόνο από τα νοσοκομεία των μεγαλουπόλεων, να μπορέσουν να λάβουν μέρος και να εκπροσωπηθούν στο δείγμα μας.

Απώτερος στόχος είναι τα ευρήματά μας να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών περιγεννητικής φροντίδας για τις οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με την εμπειρία της προωρότητας και όλα όσα αυτή φέρνει μαζί της.

Η μελέτη αυτή διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής διατριβής από την Ελένη Ζετσίδου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), υπό την εποπτεία της επίκουρης καθηγήτριας Ελένης Βούσουρα.

Μοιραζόμαστε μαζί σας ερευνητικά νέα, προβληματισμούς, απόψεις και εμπειρίες στο χώρο της περιγεννητικής ψυχικής υγείας.

Άρθρα

Μοιραζόμαστε μαζί σας ερευνητικά νέα, προβληματισμούς, απόψεις και εμπειρίες στο χώρο της περιγεννητικής ψυχικής υγείας.

Σύντομα περισσότερα...