Χρήσιμοι σύνδεσμοι

“ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ”, μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη μελέτη, το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της φροντίδας και της
υποστήριξης της εγκύου, της νέας μητέρας του νεογνού και της οικογένειας.

www.fainareti.gr

Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών – Women’s Mental Health Clinic εδώ

Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία της Γυναίκας εδώ

Ηλιτόμηνον ilitominon.org